دیوارکوب تو گود با تصویر ملک فیصل یکم اولین پادشاه عراق مدرن بنیان گذار سلسله هاشمی عراق

2,100,000 تومان

ساخت ژاپن

قطر : 23 سانتیمتر