دیوارکوب برنزی آنتیک ، شیرنشان

ابعاد : 24 در 18 سانتیمتر