دو عدد نقاشی مینییاتور روی صدف استخوانی ، زیبا نفیس و آنتیک

480,000 تومان