دو عدد مجسمه زن و مرد گیتار زن زیبا ، ساخت ژاپن

875,000 تومان