دو عدد مجسمه زن و مرد گیتار زن زیبا ، ساخت ژاپن

1,150,000 تومان