دو عدد مجسمه بالرین ، عینا مطابق تصاویر

225,000 تومان