دو عدد ماکت ماشین لیموزین و کامیون ، کلکسیونی و عینا مطابق تصاویر

سئوالی در مورد ماشین ها هست در خدمتم

لطفا قبل از سفارش مذاکره نمایید ، نو نمیباشند