دو عدد فنجان نعلبکی سایز بزرگ و کوچک ، قدیمی و آنتیک