دو عدد صدف حلزونی دریایی کنده کاری شده به علی ولی الله ،، ، مطابق تصاویر

140,000 تومان