دو عدد دیگچه کوچک قدیمی ، کلکسیونی . عینا مطابق تصاویر

1,050,000 تومان