دو عدد تصویر نقاشی مینییاتوری پرنده روی استخوان ، زیبا

240,000 تومان