دو عدد تابلو رنگ و روغن گل و گلدان خارجی نقش برجسته امضادار ، زیبا

ابعاد : 26 در 21 سانتیمتر