دریل دستی قدیمی ، آنتیک . ساخت آلمان

عینا مطابق تصاویر

آماده کار . قدیمی و نایاب