قاب خاتم و نقاشی مینیاتور جمع مستان ، قدیمی آنتیک و امضاء دار

قاب خاتم و نقاشی مینیاتور

جمع مستان

ابعاد قاب :  25  در  20  سانتیمتر

ابعاد نقاشی : 17  در  12 سانتیمتر

امضادار