خاتم و نقاشی مینیاتوردربار بزرگان ، امضادار و بینظیر

قاب خاتم و نقاشی مینیاتور

دربار بزرگان

ابعاد قاب : 31  در  21 سانتیمتر

ابعاد نقاشی : 20  در  10  سانتیمتر

امضادار