مجسمه دیوارکوب سردیس گاو وحشی

ابعاد : 64 در 50 سانتیمتر بدونه شاخ