58 عدد انواع ترانزیستورهای پاور نظیر 2N3055

58 ترانزیستور پاور شانل  مارک های توشیبا و موتورالا

2N3055     عدد   28

2N3773     عدد   4

2N5686    عدد   3

BU208     عدد    2

2N5038    عدد   4

وچندین ترانزیستور نایاب دیگز