تابلو طرح منبت با چوب با نام ، بازمانده ایی از آسمان

نام اثر: بازمانده ای از آسمان

نوع طرح: منبت با چوب

 

اثری منحصربفرد که درقالب منبت توسط استادی خبره  انجام شده که پیام اسمانی ومعنوی این پرنده دربالهایش نقش بسته وانسان باهربار تماشا ارامشی تازه می گیرد. استادکار این  اثر را بازمانده ای از اسمان نام نهاده  ،چراکه پرنده یک پرنده ی ماورایی ودر اسطوره ها ایران باستان نقش ونگاری بر تاروپود تمدن ایرانی یافت شده وگفته شده پرنده همدم کوروش کبیر بوده است