تابلو رنگ و روغن کهنه شیخ پیر

ابعاد : 30 در 24 سانتیمتر