تابلو رنگ و روغن غروب دریا ، امضاء دار

ابعاد 45 در 35 سانتیمتر