تابلو رنگ و روغن دریا و ماهیگیران قدیمی و کهنه

دریا و ماهیگیران

تابلو رنگ و روغن بسیار قدیمی

فریم یا قاب آن آسیب دیده ( در تصویر مشخض میباشد )

ابعاد : 100 در 80 سانتیمتر با قاب