بشقاب دیوارکوب دست ساز خام از روز استقلال امریکا ، سیلور

235,000 تومان

قطر : 28 سانتیمتر