اره برقی دیسکی کرون CROWN مدل CT 4132

کارکرده و کاملا سالم