آویز گردنی آنتیک با چهار ریسه ، بدون زنجیر

85,000 تومان