قفل سازی در چالشتر

 

قفل سازی در چالشتر

قفل سازی در چالشتر از شهرهای استان چهار محال بختیاری از دیر باز رواج داشته است.

قفل سازان چالشتری این حرفه را از پدران خود آموخته اند و می شود گفت که شغلی خانوادگی است. ساخت آن به این شکل است که ابتدا تنه قفل که حاوی دستگاه قفل است ساخته می شود و سپس زبانه آن را که از حلقه در یا جعبه آن می گذرد جوش می دهند و سوراخ قفل را با مته کمانی حفر می کنند.

سپس کار سوهان زدن رویه قفل و حلقه را انجام می دهند که نیاز به ظرافت خاصی دارد و در آخر تمام قفل را پرداخت می کنند. به طور کلی در چالشتر که مرکز فلزکاری این استان بوده کلیه ابزار فلزی مانند چاقو، قیچی، کلاه خود، شمشیر، انواع انبر، درکوب و وسایل تزیینی مورد استفاده در درها و پنجره ها با ظرافت و سلیقه های خاصی توسط هنرمندان قفل سازساخته می شده است.

از دیگر محصولات دست ساز این بخش تفنگ بوده است که بنام استاد این کار احمد نیکزاد (احمد قفل ساز) معروف است