خوشنویسی بسم الله الرحمن الرحیم ( مرغ بسمله )

خوشنویسی بسم الله الرحمن الرحیم ( مرغ بسمله )

 

خوش‌نویسی از شریف‌ترین هنرهای بصری در جهان اسلام است.

کتابت آیات قرآن نیز از موضوعاتمورد علاقه خوشنویسان محسوب می‌شود و از این میان کتابت «بسم‌الله الرحمن الرحیم» جایگاه والایی دارد

این عبارت مقدس بر سراسر حیات مسلمانان پرتو افکنده است و در همه زندگی آنان حضور دارد بنابراین، در طول دوره‌های مختلف تاریخی به گونه‌های متفاوتی در هنر خوش‌نویسی اسلامی نمودار شده است.

یکی از اشکال نگارش این عبارت مقدس، شکل‌دادن حروف و کلمات آن به فرم پرندگان مختلف است که به «مرغ بِسملَّه» شهرت دارد.

محمدعلی خیارجی از خوشنویسان بنام قزوین، نخستین مرغ بسم‌الله را در خطوط تزئینی تحریر کرده است. این ترکیب چشم‌نواز که در دویست‌سال گذشته دستمایه کار بسیاری از خوشنویسان برجسته همچون ملک‌محمد قزوینی، مشکین‌قلم اصفهانی،سعید صادقی ابن میرستار، رضا مافی و … بوده، در چند دهه اخیر نیز به‌عنوان یک نقش‌مایه تکرارشونده بارها مورد استفاده هنرمندان معاصر قرار گرفته است