تاریخچه پیدایش اتوبوس های دو طبقه در تهران قدیم

اتوبوس‌های دو طبقه در تهران قدیم

تاریخ آغاز به کار: ۱۳۳۷ شمسی

اولین اتوبوس های دو طبقه در سال ۱۳۳۷ وارد حمل و نقل شهری شده بود، این اتوبوس ها ساخت شرکت آیس بود. در این عکس جابجایی مسافران در خط شوش به شهر ری را در دهه ۴۰ شمسی مشاهد می‌کنید.
از سال ۱۳۵۱ اتوبوس‌های دو طبقه ساخت لیلاند به تدریج جایگزین اتوبوس‌های فرسوده دو طبقه آیس شد.