Tag Archives: فرق آنتیک با عتیقه

تعریف عتیقه یا آنتیک

تعریف عتیقه یا آنتیک عتیقه یا آنتیک (به فرانسوی : Antique ) به هر چیز قدیمی که قابل گردآوری در کلکسیون‌ها باشد اطلاق می‌شود. اشیاء عتیقه به دلیل زیبایی، کم‌یابی،وضعیت، کاربرد، احساسات انسانی مربوط بدان یا هر ویژگی دیگری مورد توجه هستند. به طور معمول شیئی عتیقه شمرده می‌شود که حداقل پنجاه سالدیرینگی داشته‌باشد. جای […]