Tag Archives: خانه حراج چایناگاردین

نگاهی به بعضی حراجی‌های معتبر دنیا

اقتصاد هنر در تسخیر حراجی‌ها خرید و فروش آثار هنری در دو بازار خرد و کلان انجام می‌شود. بازار خرد شامل خرید و فروش در فضای گالری‌ها و رویدادهایی با سیاست‌های فرهنگسازی و آموزشی است و بازار کلان هنر را حراجی‌های هنری تشکیل می‌دهد. آثار قابل فروش در حراجی‌ها گاهی جنبه‌ی تاریخی دارند و گفته […]