6 عدد استکان کمر باریک دسته دار لب طلایی پاشاباغچه سری کی یف کد 55411