8 عدد سکه برنز 50 دیناری محمد رضا شاه پهلوی ، ضرب 1348

120,000 تومان

عینا مطابق تصاویر