یک عدد گلدان میناکاری شده آنتیک منقش به تصاویر بینظیر

2,250,000 تومان