یک عدد کتری مرغی قدیمی گل برجسته نایاب ، کلکسیونی

2,500,000 تومان