یک عدد پشقاب روسی فلزی ، عهد ناصرالدین شاه

یکعدد پشقاب روسی فلزی

مربوط به زمان ناصرالدین شاه

ابعاد : 19 در 14 سانتیمتر