یک عدد مجسمه کلاسیک مرد کابوی نوازنده گیتار گرد ( 2 )

885,000 تومان