یک عدد قوری قهوه ایی رنگ سایز متوسط طرح مینا کاری شده ، آنتیک