یک عدد قوری آنتیک بیضی شکل زیبا طرح مینا کاری شده نفیس