یک عدد فنجان نعلبکی سفید ساده آب طلا کاری شده ، گردنر

185,000 تومان