یک عدد فنجان نعلبکی دور سبز زیبا ، ظریف ، آنتیک

یک عدد فنجان نعلبکی دور سبز

بسیار ظریف و زیبا