یک عدد فنجان نعلبکی دور آبی ، مارکدار و آنتیک

یک عدد فنجان نعلبکی دور آبی

مارکدار ، آنتیک و زیبا