یک عدد فنجان نعلبکی آنتیک قهوه خوری همراه با دو عدد فنجان تک ، مارک دار و ظریف