یک عدد فنجان نعلبکی آنتیک سرمه ای گلسرخی لب طلا ، زیبا و تک