یک عدد عصا معروف به عصای چوپانی ، مناسب برای کوه و صحرا ، محکم و سبک