یک عدد سکه 1000 دیناری نقره رضاشاه پهلوی ضرب 1307 زمان جلوس 1304

175,000 تومان

نایاب
مطابق تصویر