یک عدد ساعت رومیزی طرح دوچرخه ، کلکسیونی

احتیاج به سرویس یا باطری دارد