یک عدد حب دان برنجی مشبک قاجاری نایاب ، کلکسیونی

4,250,000 تومان

ارتفاع 7 و قطر 3.5 سانتیمتر
عینا مطابق تصاویر