یک عدد اسکناس 1 ریال نقد قطر و دبی 1960 کلکسیونی نایاب

2,750,000 تومان

عینا مطابق تصویر