یک جفت مجسمه قوچ قدیمی و آنتیک از برنز برنجی ، زیبا و بینظیر

ارتفاع : 9 سانتیمتر
وزن : 950 گرم