یک جفت مجسمه فرشته بالدار

85,000 تومان

جفت مجسمه فرشته بال دار

بسیار ظریف و شیک

جنس از مواد بسیار سخت ، قابل تشخیض نمیباشد ،نظیر چینی