یک بسته اسکناس 200 ریالی نو و آکبند بانکی

200,000 تومان