یکعدد مجسمه سنگی نگهبان معبد قدیمی و آنتیک ، تراش یک تکه

قد :  14 سانتیمتر

عرض ک 10 سانتیمتر